skip to Main Content
 • เช็คยอดเงินคงเหลือ ...*121#
 • เช็คเบอร์มือถือ...*545#
 • เช็คโปรโมชั่น...*777#
 • เช็คยอดนาทีโทรฟรี ...*121*1#
 • เช็คเงินโบนัสโทรฟรี...*121*2#
 • เช็คยอดเน็ตคงเหลือ ...*121*3#
 • เปิดเน็ต ...*129*2#
 • ปิดเน็ต ...*129*1#
 • เช็คข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ด...*161#
 • ยกเลิก SMS กวนใจ...*137
 • ais call center...1175

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th

Back To Top