skip to Main Content
 • เช็คยอดเงินคงเหลือ ...#123#
 • เช็คเบอร์มือถือ...*933#
 • เช็คโปรโมชั่น...*935#
 • เช็คยอดนาทีโทรฟรี ...#123*1#
 • เช็คนาทีโทรคงเหลือจากแพ็กเสริม...*510*10#
 • เช็คยอดเน็ตคงเหลือ ...*900#
 • เปิดเน็ต ...*902*01#
 • ปิดเน็ต ...*902*02#
 • เช็คข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ด...*153#
 • ยกเลิก SMS กวนใจ...*137
 • true call center...1242

รายละเอียดเพิ่มเติม www.truecorp.co.th

Back To Top